Vítejte na stránkách ZŠ speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace.

Zajišťujeme vzdělávání žáků s mentálním postižením a kombinovanými vadami, dále vzdělávání žáků, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohou vzdělávat v běžné základní škole. Při odborné speciálně pedagogické péči si žáci osvojují základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě, k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Naším cílem je dosáhnout co nejlepších výsledků na úrovni individuálního maxima žáka, rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků, které jim umožní se v maximální míře zapojit do společenského života. Vzdělávání v naší škole je bezplatné.

Najdete nás na adrese: Nádražní 213, Semily.

Fotky z konce školního roku 2022/2023