Projekt - Šablony OP JAK

Šablony OP JAK pro ZŠ Semily Nádražní

je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007361

Plakát ke stažení zde :