Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Složení rady

Zástupce za pedagogy : Lenka Vítková /předsedkyně/, Agnesa Kováčová.

Zástupce za rodiče a zákonné zástupce : Monika Mezsarošová, Ivana Vaňátková.

Zástupce za zřizovatele : Lena Mlejnková /starostka města Semily/, ing. Jiří Sábl.


Více zde: https://zsspecialnisemily.webnode.cz/skolska-rada/